1. Khái quát về mô hình hộ kinh doanh 

* Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh do một nhóm cá nhân, một cá nhân hoặc một hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi thành lập nên, hoạt động kinh doanh tại một địa điểm nhất định, sử dụng tối đa 10 lao động và tự chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. * Hộ kinh doanh khi tiến hành thực hiện các hoạt động sau thì không phải đăng ký kinh doanh: sản xuất nông lâm ngư nghiệp, hoạt động làm muối, bán hàng rong, bán quả vặt, buôn bán chuyến lưu động và làm dịch vụ có thu nhập thấp. * Hộ kinh doanh mà sử dụng trên 10 lao động thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh dưới mô hình doanh nghiệp. Nguồn vốn hoạt động của hộ kinh doanh do các thành viên trong hộ kinh doanh góp theo tỷ lệ hoặc theo sự thỏa thuận của các thành viên.

2. Thủ tục rút vốn ra khỏi hộ kinh doanh

Do việc góp vốn để thực hiện kinh doanh trong mô hình hộ kinh doanh thì khi thành viên hộ kinh doanh muốn rút vốn ra khỏi hộ kinh doanh thì việc rút vốn này cũng được thực hiện theo thỏa thuận giữa các thành viên hộ kinh doanh về mức rút cũng như hình thức rút. Sau khi đã thống nhất với các thành viên về việc rút vốn thì hộ kinh doanh phải làm thủ tục thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký ban đầu. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:  – Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu do pháp luật quy định). – Giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của thành viên hoặc người đi nộp thông báo.  – Văn bản ủy quyền khi người đi nộp hồ sơ không phải là thành viên của công ty. Khi tiếp nhận thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận cho hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh. Nếu thông báo không hợp lệ thì ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Khi được cấp giấy chứng nhận mới thì hộ kinh doanh phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định trên thì pháp luật không hạn chế về quyền rút vốn của thành viên hộ kinh doanh. Tuy nhiên thì thành viên đó vẫn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động của hộ kinh doanh cho đến thời điểm rút vốn.

Trên đây là nội dung tìm hiểu về thủ tục rút vốn ra khỏi hộ kinh doanh. Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!