Người là người được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu chứng kiến việc tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người chứng kiến.

  • Thứ nhất, về quyền của người chứng kiến

+ Được thông báo, giải thích quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 67 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

+ Yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tuân thủ quy định của pháp luật, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản và quyền, lợi ích hợp pháp khác của mình, người thân thích của mình khi bị đe dọa.

+ Xem biên bản tố tụng, đưa ra nhận xét về hoạt động tố tụng mà mình chứng kiến.

+ Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng liên quan đến việc mình tham gia chứng kiến.

+ Được cơ quan triệu tập thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật.

  • Thứ hai, nghĩa vụ của người chứng kiến

+ Có mặt theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

+ Chứng kiến đầy đủ hoạt động tố tụng được yêu cầu.

+ Ký biên bản về hoạt động mà mình chứng kiến.

+ Giữ bí mật về hoạt động điều tra mà mình chứng kiến.

+ Trình bày trung thực những tình tiết mà mình chứng kiến theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trên đây là những phân tích quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người chứng kiến. Lưu ý rằng, tại thời điểm tham khảo có thể văn bản đã hết hiệu lực pháp lý, hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline 1900 6197 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác. Luật Thủ Đô hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích để hỗ trợ cho bạn đọc.

Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về vấn đề Hôn nhân và gia đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!