Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Giao kết hợp đồng điện tử là sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng hợp đồng truyền thống.

Theo quy định tại Điều 385 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

Sự khác biệt giữa Hợp đồng điện tử và Hợp đồng truyền thống

Mặc dù cũng là một hình thức thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên, vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2015 nhưng Hợp đồng điện tử vẫn có một số điểm khác so với Hợp đồng truyền thống thông thường sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Hợp đồng điện tử: Luật Giao dịch điện tử 2005, Bộ luật Dân sự 2005.

– Hợp đồng truyền thống: Bộ luật Dân sự mới nhất 2015

2. Phương thức giao dịch:

– Hợp đồng điện tử:

+, Giao dịch bằng phương tiện điện tử hay còn được gọi là giao dịch bằng văn bản

+, Được ký bằng chữ ký điện tử

– Hợp đồng truyền thống: Thông thường, hợp đồng truyền thống có các phương thức sau: Bằng văn bản; Bằng lời nói; Bằng hành động; Các hình thức khác do hai bên thỏa thuận

3. Nội dung

– Hợp đồng điện tử:

Ngoài các nội dung như Hợp đồng truyền thống, các bên giao kết hợp đồng điện tử có thể thoả thuận về:

+, Yêu cầu kỹ thuật

+, Chứng thực chữ ký điện tử

+, Các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật

– Hợp đồng truyền thống:

+, Đối tượng của hợp đồng;

+, Số lượng, chất lượng;

+, Giá, phương thức thanh toán;

+, Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

+, Quyền, nghĩa vụ của các bên;

+, Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

+,  Phương thức giải quyết tranh chấp

Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho chúng tôi theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!