Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp tư nhân có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Doanh nghiệp tư nhân:

+, Không có tư cách pháp nhân

+, Tài sản của chủ sở hữu không tách biệt với tài sản của doanh nghiệp

+, Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp

+, Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

+, Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán, cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+, Có tư cách pháp nhân

+, Tài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty

+, Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trọng phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp

+, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch công ty là người đạo diện theo pháp luật của công ty (trường hợp Điều lệ không có quy định khác)

+, Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

Trên đây là nội dung tìm hiểu về phân biệt Doanh nghiệp tư nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!