Câu hỏi:

Chào Luật sư! Tôi và chồng tôi kết hôn năm 2012 và có một đứa con trai mới tròn tháng thì chồng tôi bỏ nhà đi. Năm 2013, chúng tôi ly hôn, từ đó anh ấy không đến thăm, không quan tâm, không chu cấp nuôi dưỡng. Nay tôi muốn thay đổi họ của con sang họ mẹ thì phải làm thế nào?

Trả lời:
Chào bạn!
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục Tư vấn pháp luật của Văn phòng Luật sư Thủ Đô. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện hôn nhân của gia đình bạn. Trường hợp của bạn chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 27 BLDS 2015 về quyền thay đổi họ:
“Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch thì việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý của cha, mẹ và được thể hiện rõ trong tờ khai. Do đó, để thay đổi họ cảu con thì bạn thông báo cho chồng bạn và chồng bạn cũng đồng ý về việc thay đổi họ cho con theo nguyện vọng của bạn.

Thủ tục thay đổi họ tên cho con:

Bạn chuẩn bị hồ sơ nộp tại UBND cấp xã, phường (trường hợp con dưới 14 tuổi) hoặc UBND cấp quận, huyện (trường hợp con từ đủ 14 tuổi trở lên). Thời gian giải quyết trong 03 ngày làm việc, hoặc kéo dài nhưng không quá 5 ngày đối với những trường hợp phức tạp và cần phảii xác minh. Khi đi nộp hồ sơ bạn phải mang sổ hộ khẩu theo để xuất trình với cán bộ tư pháp.
Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:
– Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành).
– Giấy khai sinh của con (bản chính);
– CMND/ hộ chiếu và hộ khẩu của người có yêu cầu (bản sao chứng thực);
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi, nếu còn điều gì thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 19006197.