Điều kiện kết hôn ở Việt Nam là gì? Đã kết hôn ở nước ngoài thì có thể kết hôn với người khác tại VN không?

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, tuân thủ theo điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền. Hiện nay trên thế giới vẫn còn nhiều quốc gia công nhận việc đa phu, đa thê, tuy nhiên tại Việt Nam công nhận chế độ một vợ một chồng. Vậy nếu đã kết hôn với người khác ở nước ngoài thì có được kết hôn với một người Việt Nam nữa không? Bài viết sau sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ về vấn đề này:
Theo Điều 36 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định:
Điều 36. Điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài
“1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;
b) Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.”
Trong trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP thì “Sau khi ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp, người đứng đầu Cơ quan đại diện sẽ ký và cấp cho người yêu cầu Giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo mẫu quy định.” Như vậy, việc đăng ký kết hôn ở nước ngoài sẽ có giá trị pháp lý tại Việt Nam nếu được Sở Tư pháp ghi chú vào Sổ hộ tịch.
Nếu viêc kết hôn ở nước ngoài là đúng pháp luật, được công nhận ở Việt Nam thì sẽ tồn tại quan hệ vợ chồng. Mà theo quy đinh của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì điều kiện kết hôn ở Việt Nam đó là: Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; Không bị mất năng lực hành vi dân sự; Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn trong đó có trường hợp cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Vì thế, những trường hợp đã kết hôn ở nước ngoài không được phép đăng ký kết hôn với người khác tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu còn điều gì thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197.