Tiền giả là tiền được làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức phát hành. Tiền giả được sản xuất mà không chế tài pháp lý của nhà nước hoặc chính phủ. Sản xuất, sử dụng tiền giả là một hình thức gian lận, giả mạo và là vi phạm pháp luật. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên, Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin phân tích, bình luận để làm rõ cấu thành tội phạm của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả cũng như mức hình phạt của tội này dưới góc nhìn của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

 – Thứ nhất, về mặt khách quan của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

+ Người phạm tội có hành vi in, vẽ, phôtô hoặc bằng các hình thức khác để tạo ra các đối tượng này giống như tiền thật, ngân phiếu thật, công trái thật nhằm làm cho người khác tưởng thật.

+ Đối với tội tàng trữ tiền giả, người phạm tội có hành vi cất giữ các đối tượng này một cách trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào.

+ Đối với tội vận chuyển tiền giả, người phạm tội có hành vi đưa đối tượng này từ nơi này đến nơi khác bằng mọi phương thức (đường sông, đường bộ, đường không…) trên mọi phương tiện (như tàu, xe, máy bay…)

+ Đối với tội lưu hành tiền giả, người phạm tội  có hành vi đưa tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả vào sử dụng để thanh toán, trao đổi…(như dùng tiền để mua hàng hóa…).

– Thứ hai, về mặt chủ quan của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

Người thực hiện hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là do cố ý (cố ý trực tiếp), tức là nhận thức rõ hành vi của mình là hành vi trái pháp luật , thấy trước được hậu quả của của hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả và mong muốn cho hậu quả xảy ra. Mục đích chính của các hành vi nêu trên là thu lợi bất chính.

– Thứ ba, về chủ thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội, theo quy định của Luật Hình sự họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó.Chủ thể của tội phạm này phải là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật Hình sự. Người phạm tội có thể là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 16 tuổi trở lên.

– Thứ tư, về khách thể của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả:

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xâm phạm sự độc quyền quản lý tài chính của Nhà nước thông qua việc phát hành tiền tệ. Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền Việt Nam giả và ngoại tệ giả.

Về hình phạt của tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả tại Điều 207 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định như sau:

– Một là, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

– Hai là, phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

– Ba là, phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

– Bốn là, người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

– Năm là, Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về vấn đề Hôn nhân và gia đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 19006197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!