Hoạt động xét xử của Tòa án là hoạt động nhân danh quyền lực của Nhà nước để tuyên một bản án kết tội hay không kết tội bị cáo. Phán quyết của Tòa án ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó, yêu cầu tối cao và cũng là cái mốc để đánh giá hiệu quả của công tác xét xử là phải khách quan, toàn diện, đây đủ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, không xử oan người vô tội. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thành phần hội đồng xét xử.

Quy định của pháp luật về thành phần xét xử được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cụ thể như sau:

Một là, Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm. Trường hợp vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp thì Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm.

– Trường hợp vụ án có tính chất phức tạp nghiêm trọng như:

+ Vụ án có tính chất phức tạp do có nhiều bị cáọ, nhiều người bị hại, nhiều người làm chứng, nhiều chứng cứ phải xem xét, phải xét xử trong nhiều ngày.

+ Vụ án có liên quan đến chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, cần có thêm hội thẩm nhân dân là những người trong dân tộc, trong tôn giáo.

+ Đối với vụ án có bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân, tử hình thì Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm. Hình phạt tử hình là hình phạt được quy định trong điều, khoản của Bộ luật chứ không phải là hình phạt mà Tòa án sẽ tuyên, vì trước khi xét xử, Tòa án không được quyết định trước về hình phạt.

+ Ngoài thành phần Hội đông xét xử chính thức, tại phiên tòa còn có thể có Thẩm phán và Hội thẩm dự khuyết để thay thế Thẩm phán hay Hội thẩm khi cần thiết. Thành phần Hội đồng xét xử chính thức và các thành viên dự khuyết đều phải được ghi vào quyết định đưa vụ án ra xét xử và phải được công bố trong thủ tục bắt đầu phiên tòa để người tham gia tố tụng, đại diện Viện kiểm sát thực hiện yêu cầu thay đổi theo quy định chung.

Hai là, Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán.

+ Về nguyên tắc chung Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba Thẩm phán và trong trường hợp cần thiết có thể có thêm hai Hội thẩm.

+ Khi xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá tính chất đúng đắn của bản án sơ thẩm và trong phạm vi quyền hạn cùa mình, khắc phục những thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm. Do đó, Hội đông xét xử phúc thẩm phải gồm ba thẩm phán và Tòa án cấp phúc thẩm không được thay thế thẩm phán bằng hội thẩm nhân dân.

+ Trong những trường hợp cần thiết, Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân. Đó là khi Tòa án cấp phúc thẩm xét thấy thành phần của Hội đồng xét xử phúc thẩm như vậy là cần thiết do vụ án có tính chất phức tạp như: có đông bị cáo, vụ án có liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo.

Trên đây là những phân tích quy định của pháp luật về thành phần Hội đồng xét xử. Lưu ý rằng, tại thời điểm tham khảo có thể văn bản đã hết hiệu lực pháp lý, hãy gọi cho chúng tôi theo số hotline 1900 6197 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác. Luật Thủ Đô hy vọng sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích để hỗ trợ cho bạn đọc

Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về vấn đề Hôn nhân và gia đình, Doanh nghiệp, Đất đai, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!