Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, theo đó một số ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ tại ngân hàng trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 330 Bộ luật Dân sự 2015, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

Như vậy, có thể hiểu, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ phải gửi một khoản tiền hoặc tài sản, giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa của một ngân hàng.

Trường hợp mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

Ký quỹ là một trong những biện pháp bảo đảm, tài sản ký quỹ không được giao cho bên có quyền giữ mà gửi vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng. Việc thanh toán cho bên có quyền chỉ xảy ra khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết.

Hiện nay, có nhiều ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải ký quỹ, số tiền ký quỹ và điều kiện ký quỹ được quy định trong văn bản cụ thể.

Mục đích của việc ký quỹ là nhằm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với những người có liên quan và trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ.
 

Sau đây là mức ký quỹ của các ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ 2019

1. Kinh doanh lữ hành nội địa – 100 triệu đồng (điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch 2017 khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP)

2. Kinh doanh lữ hành quốc tế (chỉ đón khách nước ngoài) – 250 triệu đồng (điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017 điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP)

3. Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Du lịch ra nước ngoài – 500 triệu đồng (điểm b khoản 2 Điều 31 Luật Du lịch 2017; điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP)

4. Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Du lịch ra nước ngoài – 300 triệu đồng (khoản 2 Điều 10 Nghị định 52/2014/NĐ-CP)

5. Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động – 2 tỷ đồng (khoản 2 Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP)

6. Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động ở nước ngoài – 1 tỷ đồng (khoản 1 Điều 5 Nghị định 126/2007/NĐ-CP)

7. Dịch vụ kiểm toán – 5 tỷ đồng (khoản 1 Điều 5, điểm e khoản 1 Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP)

8. Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công nghiệp – 5 tỷ đồng (điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP)

9. Bán hàng đa cấp tương đương – 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP)

10. Sản xuất phim – 200 triệu đồng (Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP)

Trên đây là nội dung tìm hiểu về Ký quỹ là gì? Tại sao doanh nghiệp phải ký quỹ?. Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho Văn phòng Luật sư Thủ Đô theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!