Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 1758/QĐ-BTNMT phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL năm 2019 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (Chương trình).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Bộ TN&MT giao Tổng cục Đất đai chủ trì soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 quy định về khung giá đất.

Vụ pháp chế chịu trách nhiệm cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng vào tháng 9/2019.

Cũng theo Chương trình, các đơn vị được phân công sẽ xây dựng thêm dự thảo 02 Luật và 06 Nghị định gồm:

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường 2014;

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai 2013;

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;

– Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo;

– Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Quyết định 1758/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2019 và thay thế Quyết định 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018.

(Nội dung được trích dẫn tại trang Thời sự của Thuvienphapluat)

Văn phòng Luật sư Thủ Đô tham gia tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, Đất đai, Doanh nghiệp… Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin gửi về tổ Tư vấn theo hotline: 19006197.