Khi người dân có hành vi lấn chiếm đất thì nên xử lý như thế nào cho hợp lý và đúng luật. Cùng cùng tôi tham khảo các trường hợp cụ thể sau đây nhé!

 1. Giải quyết tình trạng người dân lấn chiếm đất chung

Hỏi:

Kính chào các luật sư, tôi có một vấn đề rất mong các luật sư có thể giúp tôi giải đáp như sau:

Từ năm 2015 gia đình ông Biên (cư dân trong xóm tôi) đã lấn chiếm 10m2 đất chung của lối đi khu dân cư. Cho đến nay, gia đình ông đã xây tường bao kiên cố. Vào tháng 8.2017 UBND xã đã tiến hành kiểm tra và xác định diện tích nằm ngoài sổ đỏ là 10m2.

Quý luật sư cho tôi hỏi, với trường hợp của gia đình ông Biên thì UBND xã sẽ xử lý như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Lấn chiếm đất chung. Ảnh: Internet

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 điều 64 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

 1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

đ) Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;”

Căn cứ điều 71 Luật đất đai quy định:

“Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

 1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này.
 2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:
 3. a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 4. b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 5. c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 6. d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.
 2. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:
 3. a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;
 4. b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

 1. c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.”

Như vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 71 Luật đất đai thì UBND cấp huyện sẽ tiến hành vận động và thuyết nhà ông Biên. Nếu như nhà ông Biên không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế lập biên bản ghi nhận. Ban cưỡng chế có quyền buộc gia đình ông Biên ra khỏi khu đất cưỡng chế, nếu như không thực hiện thì ban cưỡng chế sẽ di dời nhà ông Biên cùng Tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế đó.

 1. Giải quyết tình trạng hàng xóm lấn chiếm đất ở

Hỏi:

Chào các luật sư,

Tôi có mua một mảnh đất ven đường quốc lộ lớn của xã. Khu vực này xã chia lô và bán cho các hộ dân. Hai hôm trước khi tiến hành đào móng thì tôi phát hiện ra nhà hàng xóm của tôi xây trước đó đã đổ một phần bê tông và chồm sang kê lên đà của nhà tôi.

Tôi có ý kiến với hàng xóm thì bác này không hợp tác chút nào mà còn lên tiếng nhà tôi xây trước, xây sau thì cứ theo đó mà làm, làm sau thì phải chịu.

Đất trên sổ hồng thì ngang là 4.5m  nhưng khi tôi đo bằng thước thì chỉ được 4.32m.

Xin các luật sư cho tôi xin ý kiến trong trường hợp này thì tôi nên giải quyết như thế nào?

Nếu như tôi tiến hành đập phần bê tông nhà kế bên để xây tường nhà mình cho thẳng thì có được không? Nhà bên có thưa kiện hay dừng thi công không?

Tôi xin cảm ơn!

Lấn chiếm đất nhà hàng xóm. Ảnh: Internet

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời cụ thể như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 5 Điều 6 Luật nhà ở 2014 thì hành vi đổ một phần bê tông chồm lên đà nhà bạn là một hành vi nghiêm cấm. Cụ thể:

“1. Xâm phạm quyền sở hữu nhà ở của Nhà nước,tổ chức,hộ gia đình, cá nhân”.

 1. Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư.”

Đối với việc bạn định đập phần bê tông của nhà kế bên để xây đà cho thằng thì chúng tôi khuyên bạn là không nên. Bạn hoàn toàn có thể khởi kiện đối với hành vi này. Để có thể giải quyết tranh chấp một cách thấu đáo thì Nhà nước khuyến khích các bên hòa giải , thỏa thuận về mức bồi thường cho gia đình bạn.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 177 Luật nhà ở quy định như sau:

“Điều 177. Giải quyết tranh chấp về nhà ở

 1. Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp về nhà ở thông qua hòa giải.”

Nếu như hai bên không thể giải quyết tranh chấp được thì bạn nên nộp đơn đến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để yêu cầu giải quyết tranh chấp và đòi bồi thường cho hành vi vi phạm này.

Điều 89 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

 1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.
 3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:
 4. a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;
 5. b) Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 6. c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 7. d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.”

Vậy nên, bạn không nên đập phần bê tông mà nên thỏa thuận hoặc khởi kiện để nhà hàng xóm bồi thường cho mình.

Một vài trường hợp cụ thể mà chúng tôi nhận được hy vọng có thể giúp các bạn có thể giải quyết được tình trạng của mình.

Vui lòng truy cập website: luatthudo.vn hoặc liên hệ đến tổng đài: 19006197 để nhận được thông tin hỗ trợ từ Văn phòng Luật Thủ đô.

Văn phòng Luật Thủ đô rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!