Ngày 28/12/2017, Bộ Công An ban hành Thông tư 64/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về việc Đăng ký xe.
Theo quy định  tại Thông tư số 64/2017/TT-BCA thì  Bộ Công an đã bỏ quy định: “Ngay khi có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng xe, chủ xe phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định gửi đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. Trường hợp chủ xe không thông báo thì tiếp tục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó đến khi tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.” (khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA) thay bằng việc chỉ quy định về bán, điều chuyển, tặng, cho xe biển xanh, xe biển số ký hiệu 80 của cơ quan Nhà nước. Cụ thể: “Xe đăng ký biển số nền xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.” (Khoản 2 Điều 1 Thông tư 64/2017/TT-BCA) Ngoài sự thay đổi trên, các quy định khác liên quan đến trách nhiệm của chủ xe vẫn được giữ nguyên. Theo đó, chủ xe có trách nhiệm phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đăng ký xe; có hồ sơ xe theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của xe và hồ sơ đăng ký xe; đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra và nộp lệ phí đăng ký, cấp biển số xe theo quy định.Trường hợp chủ xe được cơ quan đăng ký xe trước đây giao quản lý một phần hồ sơ xe thì khi làm thủ tục cấp, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; sang tên, di chuyển xe; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe phải nộp lại phần hồ sơ đó.Đối với tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe, Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, đối tượng này phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. Thông tư cũng nghiêm cấm mọi hành vi giả mạo hồ sơ, đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe.

Văn phòng Luật sư Thủ Đô chuyên tư vấn các vấn đề pháp lý về Hôn nhân và gia đình, Đất Đai, Dân sự, Hình sự… Hãy gọi cho chúng tôi theo hotline: 1900 6197 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc của bạn!