Thu-tuc-dang-ky-nguoi-bao-chua

Thủ tục đăng ký bào chữa

Bào chữa là Việc dùng lí lẽ, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can, bị cáo. Bào chữa là quyền hiến định của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Đây cũng là quyền của bị can, bị cáo được đưa ra các chứng cứ, lí lẽ, được đặt câu hỏi, được tranh luận trong giai đoạn điều tra và giai đoạn xét xử. Bị can, bị cáo có thể tự bào chữa, nhờ người...

Thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH

Năm 2019, công ty TNHH được đăng ký cho người nước ngoài góp vốn. Trong nội dung bài viết Luật sư xin chia sẻ các bước thủ tục đăng ký cho người nước ngoài góp vốn vào công ty TNHH và các tài liệu cần thiết người nước ngoài cần chuẩn bị khi góp vốn vào công ty Việt Nam. Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định khi công ty TNHH có người nước ngoài góp vốn...

Thứ tự phân chia tài sản khi phá sản

Phá sản (hay còn gọi bình dân là sập tiệm) là tình trạng một công ty hay xí nghiệp khó khăn về tài chính, bị thua lỗ hoặc thanh lý xí nghiệp không đảm bảo đủ thanh toán tổng số các khoản nợ đến hạn. Khi đó, tòa án hay một cơ quan tài phán có thẩm quyền sẽ tuyên bố công ty hay xí nghiệp đó bị phá sản. Vậy khi phá sản, thì...
Tham-quyen-va-thoi-han-giai-quyet-khieu-nai-doi-voi-Vien-kiem-sat

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát.

Viện kiểm sát là cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Với hai chức năng chính là kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có sai phạm mà bị khiếu nại thì thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Phó viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm...

Quy định của pháp luật về chia lại doanh nghiệp

1. Thế nào là chia lại doanh nghiệp: - Chia doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành một số công ty mới, chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh. - Chủ thể thực hiện chia doanh nghiệp chỉ có thể là công ty trách nhiệm...

Thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

1. Thủ tục thành lập doanh nghiệp Hiện nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện nay được ghi nhận chủ yếu trong Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi là Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT). Thủ tục thành lập doanh nghiệp về cơ bản có thể tóm tắt như sau: Trình tự...

Thành lập công ty chỉ với 05 bước đơn giản

Thành lập công ty là bước đầu tiền đặt nền móng cho việc khởi sự kinh doanh cũng như phát triển, mở rộng sau này. Hiện nay, chỉ với 05 bước đơn giản là có thể thành lập công ty mới. Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết sau: Bước 1: Chọn loại hình công ty Có tất cả 05 loại hình doanh nghiệp khác nhau nên khi dự định...

Các trường hợp cần trích lục bản đồ địa chính

Theo Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính thì trích lục bản đồ địa chính chứa những thông tin về thửa đất, gồm: - Số thứ tự thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất (xã, huyện, tỉnh); - Diện tích thửa đất; - Mục đích sử dụng đất; - Tên người sử...

Quy định của pháp luật về thực hiện công việc không có ủy quyền

Thứ nhất: Thực hiện công việc không có ủy quyền là gì? Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối. Vậy pháp luật quy định như thế...
chuyển mục đích sử dụng đất

Mượn đất ruộng để làm bằng miệng bây giờ chiếm luôn có đòi được không?

Câu hỏi: Bố mẹ tôi có 1 sào đất ruộng đã dược cấp sổ đỏ không làm nên đã cho nhà hàng xóm mượn để trồng lúa năm 2017. Nhưng trồng được một năm, bác hàng xóm muốn chiếm luôn thửa đất bố mẹ tôi cho mượn. Vậy cho tôi hỏi khi ra tòa tôi có đòi lại được thửa đất đấy không? Bác đấy liệu có bị sao không?
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button