Mien-thue-dat-phi-nong-nghiep

Những trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế đất phi nông nghiệp hay còn gọi là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là số tiền mà cá nhân, đơn vị hay tổ chức phải đóng trong quá trình sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai 2013. Thuế đất phi nông nghiệp sẽ được thu theo vị trí, diện tích sử dụng đất. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô...
Thue-dat-phi-nong-nghiep-la-gi

Ai phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Khi sử dụng đất thì có phải nộp thuế gì hay không? Thuế đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về các trường hợp phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thứ nhất, về khái niệm thuế đất...
Boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong-P3

Xác định mức thiệt hại phải bồi thường trong quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? (Phần thứ ba)

Thiệt hại không chỉ là nền tảng cơ bản mà còn là điều kiện bắt buộc của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về xác định mức thiệt hại phải bồi thường trong quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (Phần thứ ba). Thứ năm,...
Boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong-P2

Xác định mức thiệt hại phải bồi thường trong quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? (Phần thứ hai)

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là trường hợp bên bị vi phạm được quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường những thiệt hại xảy ra không phải do vi phạm các nghĩa vụ trong hợp đồng. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về xác định mức thiệt hại phải bồi thường trong quy...
Boi-thuong-thiet-hai-ngoai-hop-dong

Xác định mức thiệt hại phải bồi thường trong quy định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? (Phần thứ nhất)

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm dân sự phát sinh bên ngoài, không phụ thuộc hợp đồng mà chỉ cần tồn tại một hành vi vi phạm pháp luật dân sự, cố ý hay vô ý gây thiệt hại cho người khác và hành vi này cũng không liên quan đến bất cứ một hợp đồng nào có thể có giữa người gây thiệt hại và người bị thiệt hại. Qua bài viết này...
Boi-thuong-thiet-hai-P1

Căn cứ phát sinh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng yêu cầu giữa các bên phải có quan hệ hợp đồng và hành vi gây thiệt hại phải thuộc phạm vi điều chỉnh của hợp đồng. Khác với bồi thường thiệt hại trong hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là loại trách nhiệm dân sự phát sinh giữa các chủ thể mà trước đó không có quan hệ hợp đồng hoặc có quan hệ hợp đồng nhưng hành vi...
Hop-dong-mua-ban-P3

Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản (Phần thứ ba)

Bên bán và bên mua đều có quyền và nghĩa vụ đối nhau. Trong hợp đồng này, bên bán có quyền yêu cầu bên mua nhận vật và trả tiền mua vật; ngược lại, bên mua có quyền yêu cầu bên bán chuyển giao vật và nhận tiền bán vật. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật...
Hop-dong-mua-ban-P2

Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản (Phần thứ hai)

Hợp đồng mua bán tài sản là phương tiện pháp lí tạo điều kiện cho công dân, tổ chức trao đổi hàng hóa, thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng, sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế nhiều thành phần, quan hệ mua bán phản ánh mối quan hệ kinh tế về trao đổi vật tư, sản phẩm giữa các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Qua bài viết này đội...
Hop-dong-mua-ban-tai-san-P1

Quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản (Phần thứ nhất)

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản (Phần thứ nhất). Thứ nhất, đặc điểm pháp lý của...

Quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản (Phần thứ ba)

Các bên có thể thoả thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay, bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và đòi lại tài sản cho vay trước thời hạn, nếu đã thoả thuận mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích đó. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button