Hop-dong-vay-tai-san-P1

Quy định của pháp luật về hợp đồng vay tài sản (Phần thứ nhất)

Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được...
Trach-nhiem-giai-quyet-khieu-nai

Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mọi công dân khi phát hiện những hành vi vi phạm luật hoặc những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác đều có quyền khiếu nại, tố cáo. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại,...
ham-quyen-va-thoi-han-giai-quyet-to-cao

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

Tố cáo là báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền biết về hành vì trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin...
Quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-to-cao

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định như thế nào?

Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích,...
Thoi-han-giai-quyet-khieu-nai-voi-Chanh-an-Pho-Chanh-an

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án

Thời hiệu khiếu nại là khoảng thời gian mà các quy định quyền khiếu nại về một vụ việc có hiệu lực áp dụng kể từ khi vụ việc đó phát sinh. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra...
Khieu-nai-kiem-sat-vien-phan-thu-hai

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát khi bị khiếu nại về hành vi tố tụng và quyết định tố tụng thì thẩm quyền giải quyết được quy định như thế nào? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại...
Tham-quyen-khieu-nai-doi-voi-Kiem-sat-vien

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát (Phần thứ nhất)

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của...
Tham-quyen-va-thoi-han-giai-quyet-khieu-nai

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật...
Khi-nao-duoc-cap-so-hong

Khi nào được cấp sổ hồng?

“Sổ hồng” là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Qua bài viết này đội...
Cac-loai-hop-dong-phan-thu-hai

Những loại hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự? (Phần thứ hai)

Hợp đồng hay hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận của các bên về việc xác lập, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng dân sự có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Vậy có những loại hợp đồng nào. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button