Dieu-kien-ap-dung-thu-tuc-rut-gon

Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn được quy định như thế nào?

Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đã mở rộng hơn điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, bổ sung thêm trường hợp người phạm tội tự thú về hành vi phạm tội của mình và phải đáp ứng ba điều kiện còn lại đó là, sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng; tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng; Người phạm tội có nơi cư trú, lý lịch...
Pham-vi-ap-dung-thu-tuc-rut-gon

Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn được quy định như thế nào?

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thủ tục rút gọn trước hết cũng là một thủ tục tố tụng nhưng có trình tự, thủ tục đơn giản hơn so với thủ tục giải quyết các vụ án hình sự thông thường. Thủ tục rút gọn chỉ được áp dụng để giải quyết các vụ án hình sự khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Mục...
Dinh-chi-bien-phap-bat-buoc-chua-benh

Quy định về đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự. Theo đó căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm...
Khang-cao-khang-nghi-khieu-nai

Quy định về khiếu nại, kháng cáo, kháng nghị quyết định của Viện kiểm sát về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Việc quy định về xem xét quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát đã tháo gỡ “nút thắt” cuối cùng của trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát khi cần thiết, giúp người khiếu nại nhận thức đúng quy định của pháp luật về nội dung khiếu nại và khắc phục sai sót, vi phạm trong quá trình tiến hành tố...
Ap-dung-bien-phap-bat-buoc-chua-benh-khi-dang-chap-hanh-hinh-phat-tu

Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt tù

Trường hợp người bị kết án phạt tù đang thi hành án tại Trại giam hoặc Trại tạm giam mà có nghi ngờ họ bị bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì Giám thị Trại giam, Giám thị Trại tạm giam đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi có Trại giam hay...
Quyet-dinh-cua-Toa-an-trong-giai-doan-xet-xu

Quyết định của Tòa án trong giai đoạn xét xử được quy định như thế nào?

Bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự, theo đó căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần Viện kiểm sát hoặc Tòa án, có thể ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm...
Vien-kiem-sat-ra-quyet-dinh-truy-to

Quy định về quyết định của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố

Bắt buộc chữa bệnh là biện pháp tư pháp được quy định trong Bộ luật hình sự, theo đó căn cứ vào kết luận giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần Viện kiểm sát hoặc Tòa án, có thể ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm...
Ap-dung-bien-phap-bat-buoc-chua-benh-trong-giai-doan-dieu-tra

Áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra được quy định như thế nào?

Bắt buộc chữa bệnh có mục đích đầu tiên là phòng ngừa khả năng gây thiệt hại cho trật tự, an toàn xã hội của người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác gây rối loạn hoạt động tâm thần. Bên cạnh đó, bắt buộc chữa bệnh còn mang nội dung nhân đạo cao cả, thay vì áp dụng hình phạt đối với người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, tòa án cho họ được...
Dieu-tra-ve-nguoi-nghi-co-nang-luc-trach-nhiem-hinh-su

Quy định về điều tra đối với người bị nghi về năng lực trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự không phải chịu trách nhiệm hình sự. Do vậy, đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh tâm thân hoặc một bệnh lý khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi, thì Điều tra viên không cần phải chứng minh lỗi, động cơ phạm...
Tham-quyen-ap-dung-bien-phap-bat-buoc-chua-benh

Thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh được quy định như thế nào?

Biện pháp bắt buộc chữa bệnh mang tính chất cưỡng chế nhà nước. Tính chất cưỡng chế của biện pháp bắt buộc chữa bệnh thể hiện ở chỗ: Nó được áp dụng một cách bắt buộc, không tùy thuộc vào sự mong muốn của những người bị mắc bệnh hay của người thân thích hoặc người đại diện của họ. Bên cạnh đó, nó gắn với việc hạn chế tự do cá nhân và nó được áp...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button