Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng...
Thong-ke-dat

Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật...
Dieu-tra-danh-gia-dat-dai

Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai. Quy định của pháp luật về tổ chức thực hiện điều tra, đánh...
Danh-gia-Dat-dai

Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai gồm những nội dung nào?

Đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật...
Lap-ban-do-dia-chinh

Lập, chỉnh lý bản đồ địa chính theo quy định của Luật đất đai

Bản đồ hành chính của địa phương nào thì được lập trên cơ sở bản đồ địa giới hành chính của địa phương đó. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính. Theo quy định của Luật đất đai, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính được quy định như...
Ban-do-hanh-chinh-

Bản đồ hành chính theo quy định của Luật đất đai?

Bản đồ hành chính là bản đồ chuyên đề có yếu tố chuyên môn thể hiện sự phân chia lãnh thổ và quản lý đơn vị hành chính theo quy định của Nhà nước Việt Nam. Quy định của Luật đất đai về bản đồ hành chính là gì? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về...
Dia-gioi-hanh-chinh

Địa giới hành chính theo quy định của Luật đất đai?

Địa giới hành chính là đường ranh giới phân chia các đơn vị hành chính được đánh dấu bằng các mốc địa giới, là cơ sở pháp lí phân định phạm vi trách nhiệm của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trong việc quản lí dân cư, đất đai, kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở địa phương. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô...
Nha-nuoc-quan-ly-dat-dai

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai gồm những nội dung gì?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Theo...
Thong-tin-dat-dai

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai để người sử dụng đất nắm rõ thêm thông tin về đất đai. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Theo quy định của Luật đất...
Bao-dam-cua-Nha-nuoc

Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất

Khi người sử dụng đất sử dụng đất, sẽ được Nhà nước bảo đảm để bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng đất. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật Đất đai, Nhà nước bảo đảm cho...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button