Hanh-vi-nghiem-cam-khi-su-dung-dat

Những hành vi sẽ bị nghiêm cấm khi sử dụng đất

Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây: Bảo vệ, cải tạo, làm tăng độ màu mỡ của đất; Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phát triển kết cấu...
Trach-nhiem-giai-quyet-khieu-nai

Trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

Mọi công dân khi phát hiện những hành vi vi phạm luật hoặc những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác đều có quyền khiếu nại, tố cáo. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại,...
ham-quyen-va-thoi-han-giai-quyet-to-cao

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết tố cáo

Tố cáo là báo cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền biết về hành vì trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin...
Quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-to-cao

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được quy định như thế nào?

Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan, người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích,...
Thoi-han-giai-quyet-khieu-nai-voi-Chanh-an-Pho-Chanh-an

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Phó Chánh án và Chánh án Tòa án

Thời hiệu khiếu nại là khoảng thời gian mà các quy định quyền khiếu nại về một vụ việc có hiệu lực áp dụng kể từ khi vụ việc đó phát sinh. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Thẩm phán, Thẩm tra...
Khieu-nai-kiem-sat-vien-phan-thu-hai

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát khi bị khiếu nại về hành vi tố tụng và quyết định tố tụng thì thẩm quyền giải quyết được quy định như thế nào? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại...
Tham-quyen-khieu-nai-doi-voi-Kiem-sat-vien

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện kiểm sát (Phần thứ nhất)

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của...
Tham-quyen-va-thoi-han-giai-quyet-khieu-nai

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại đối với Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Phó Thủ trưởng và Thủ trưởng Cơ quan điều tra, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật...
Tham-quyen-thoi-han-giai-quyet-khieu-nai-trong-cac-truong-hop

Quy định về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng trong việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam là một trong các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự. Biện pháp ngăn chặn được hiểu là các biện pháp mang tính chất cưỡng chế về mặt tố tụng áp dụng khi có đủ căn cứ đối với bị can, bị cáo hoặc người chưa bị khởi tố trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang, để ngăn chặn những hành...
Quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-bi-khieu-nai

Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại trong tố tụng hình sự được quy định như thế nào?

Quyền khiếu nại là một quyền cơ bản của công dân được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp 2013, có nội dung: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button