Bien-phap-cuong-che-doi-voi-phap-nhan

Biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân được quy định như thế nào?

Biện pháp cưỡng chế là biện pháp bắt buộc cá nhân hay tổ chức phải thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của một cá nhân, tổ chức có thẩm quyền. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về biện pháp cưỡng chế đối với pháp nhân.
Khoi-to-bi-can-la-phap-nhan

Khởi tố bị can, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân

Khởi tố bị can là quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng khỉ có đủ căn cứ để xác định một người (hoặc một pháp nhân) đã thực hiện hành vi phạm tội hoặc có hành vi phạm tội. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về để tiến hành các hoạt động...
Bien-phap-giao-duc-tai-truong-giao-duong

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Giáo dục tại trường giáo dưỡng là biện pháp tư pháp do Tòa án áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, khi xét thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân, và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật...
Bien-phap-giao-duc-tai-xa-phuong-thi-tran

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp giám sát, giáo dục do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự trong vụ án do cơ quan mình thụ lý, giải quyết. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư...
Co-the-mien-trach-nhiem-hinh-su

Các căn cứ nào người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự? (phần thứ nhất)

Đây là trường hợp không đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự. Ngoài căn cứ được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự thì đòi hỏi phải có sự đánh giá một cách toàn diện tất cả các tình tiết của vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng về trường hợp nào được miễn, trường hợp nào không được miễn. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn...
Hoa-giai-tai-cong-dong-2

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng (phần thứ hai)

Hòa giải tại cộng đồng là biện pháp giám sát, giáo dục do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội dưới 18 tuổi trong các trường hợp được pháp luật quy...
Duong-nhien-mien-trach-nhiem-hinh-su

Các căn cứ nào người phạm tội đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự?

Đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp, một người có hành vi phạm tội sẽ được xem xét miễn trách nhiệm hình sự mà không cần có bất kỳ một điều kiện nào khác kèm theo khi có các căn cứ thỏa mãn quy định này. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của...
Hoa-giai-tai-cong-dong

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng (Phần thứ nhất)

Hòa giải tại cộng đồng là biện pháp giám sát, giáo dục do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng khi người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội dưới 18 tuổi trong các trường hợp được pháp luật quy định....
Trinh-tu-ap-dung-bien-phap-khien-trach

Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khiển trách

Khi xét thấy người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án hoặc người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng thì Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp khiển trách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong...
Mien-truy-cuy-trach-nhiem-hinh-su-voi-nguoi-duoi-18-tuoi-pham-toi

Thẩm quyền áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp một người đã thực hiện tội phạm nhưng do đáp ứng các điều kiện nhất định mà không phải chịu hậu quả của việc thực hiện tội phạm đó. Xét về bản chất pháp lý của miễn trách nhiệm hình sự. Đây là chế định nhân đạo được áp dụng đối với người mà hành vi của người đó đã thỏa mãn các dấu hiệu của một cấu thành...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button