Trach-nhiem-cua-Nha-nuoc

Quy định về trách nhiệm quản lý về Đất đai của Nhà nước

Nhà nước có quyền nhất định đối với Đất đai, bên cạnh đó cũng có những trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai. Ngoài những quyền của Nhà nước đối với đất như: Quyền quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quyền quyết định mục đích sử dụng đất v..v Vậy nhà nước có trách nhiệm quản lý như thế nào đối với đất? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên...
So-huu-dat-dai

Quyền của đại diện chủ sở hữu về đất đai được quy định như thế nào?

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về quyền của đại diện chủ sở hữu về đất...
Can-cu-xac-dinh-loai-dat

Căn cứ nào để xác định loại đất?

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất, đất đai được phân loại thành nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp. Vậy, có những căn cứ nào để xác định loại đất? Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về căn cứ xác định loại đất. Theo quy định của Luật đất đai 2013, việc...
Phan-loai-cac-loai-dat

Có những loại đất nào?

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Theo quy định của pháp luật đất đai, có nhiều loại đất, với mỗi loại đất sẽ có mục đích sử dụng khác nhau. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về phân...
Nguyen-tac-su-dung-dat

Quy định về nguyên tắc sử dụng đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đấi đai. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về nguyên tắc sử dụng đất. Theo quy định của Luật...
Nguoi-duoc-nha-nuoc-giao-quan-ly-dat

Quy định về người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý

Người được Nhà nước giao đất để quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước như thế nào trong quá trình sử dụng diện tích đất được giao. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý. Quy định của pháp...
Nguoi-co-trach-nhiem-su-dung-dat

Người nào phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất?

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về người phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất. Quy định của...
Nguoi-su-dung-dat

Những ai được coi là người sử dụng đất?

Người sử dụng đất là người trực tiếp sử dụng diện tích đất cụ thể, người sử dụng đất sẽ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về người sử...
Phan-biet-dat-vuon-dat-trong-cay-lau-nam

Phân biệt đất vườn và đất trồng cây lâu năm?

Đất vườn và đất trồng cây lâu năm có khác nhau không? Hiện nay, không ít người bị nhầm lẫn và cho rằng đây là hai loại đất giống nhau nhưng thực tế hai loại đất này không được coi là một loại đất. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về phân biệt giữa đất vườn...
Thu-tuc-chuyen-doi-dat-vuon

Thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư như thế nào?

Để có thể xây dựng nhà cửa, công trình cố định trên đất vườn (đất thổ vườn), bạn cần phải tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất thổ cư. Qua bài viết này đội ngũ chuyên viên Luật sư của văn phòng Luật sư Thủ Đô xin được phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất thổ cư. Thứ nhất, về thủ...
- Advertisement -

NỘI DUNG XEM NHIỀU

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Call Now Button